Holstebro Y's Men's Club blev chartret den 27. april 1964.

 

Klubben ledes af et præsidium, som for klubåret 2017/18 består af:  

  • Præsident - Kris Hansen - kristen.hansen@skolekom.dk

  • Vicepræsident - Askov Boutrup - askov@boutrup.com

  • Vicepræsident elect - Ole Frandsen - jytteogole.frandsen@gmail.com

  • Sekretær - Henning Vesterbæk - hevest69@gmail.com

  • Skatmester - Arne Tuholt Nielsen - arnetuholt@gmail.com

     

 

 
 

Lidt om klubben

 

Klubbens formål er at yde støtte til filantropiske og sociale hjælpevirksomheder, specielt for ungdommen, at dyrke godt kammeratskab, at være engagerede i religiøse og samfundsmæssige forhold samt opmuntre til retfærdighed.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.
Valg af præsidiemedlemmer skal finde sted inden udgangen af februar måned. Valgbare er klubmedlemmer med mindst tre års anciennitet.
Klubåret går fra den 1. juli til den 30. juni, og det nyvalgte præsidium overtager klubbens ledelse den 1. juli.
Som det fremgår af programmet, afholdes der typisk to møder om måneden. Eksterne foredragsholdere inviteres lejlighedsvis, ligesom der arrangeres virksomhedsbesøg og lignende.
 Endelig holdes også festlige og hyggelige arrangementer med menetter (medlemmernes ægtefæller).         

Støttepolitik

Holstebro Y's Men's Club yder støtte til filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen, herunder KFUM og KFUK og andre værdige organisationer. Støtten kan være i form af penge eller personlig tjeneste.

Relevante projekter fra lokalområdet prioriteres højst, men også internationale projekter kan komme i betragtning. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner og normalt heller ikke til rejseformål.

Ansøgning om støtte skal sendes pr. mail og stiles til den til enhver tid siddende præsident.

  
Link til love 2015
 
Link til udvalg 2016-17
 
Link til indbydelse til regionskonference 2017  her
 

Link til indbydelse til distriktskonference 2017 her

  

Link til 50 års jubilæumsskrift her
Program for efteråret 2017
 
9. august 2017
”KUL PÅ” med Menetter
Sted: Nybolejren
Arr.: Afgående programudvalg
Invitation følger
 
17. august 2017 (torsdag)
Åbningsmøde med Menetter i Kibæk Krydsfelt kl. 19.00
Indbydelse og program udsendes

23. august 2017
Internt klubmøde
Toastmaster: Jacob Hornstrup
3 minutter: Henning Pasgaard

26. august 2017
Præsidentmøde
Lunderskov Efterskole

6. september 2017
Klubmøde med Menetter
Aase og Thorkild Sørensen, Haderslev
Omtale følger
Udvidet mødetid.
Toastmaster: Arnt Hovgaard
3 minutter: Steen Østerby

13. september 2017
Niels E. Søndergaard og
Povl E. Nielsen besøger
Aulum Y`s Men`s Club kl. 18.00

20. september 2017
Internt møde
Besøg af Ikast Y´s Men`s Club
Toastmaster: Henning S. Lauritsen
3 minutter: Niels E. Søndergaard

22. september 2017
Koncert i Holstebro kirke
Omtale følger

27. september 2017
Fælles møde med Præstbjerg,
Sct. Jørgen og Harderne.
Program og invitation følger
 
4. oktober 2017
Klubmøde med Menetter
Nærmere ved Fest og Tur

1. november 2017
Internt møde
Toastmaster: Steen Østerby
3 minutter: Vagn Olesen

15. november 2017
Klubmøde med Menetter
Mette og Henrik Kristensen
Omtale følger
Udvidet mødetid
Toastmaster: Henning Pasgaard
3 minutter: Gunnar Nielsen

29. november 2017
Internt klubmøde
Besøg af DG Vagn Andersen
Toastmaster: Bent Christensen
3 minutter: Flemming Nyholm

13. december 2017
Klubmøde med Menetter
Nærmere ved Fest og Tur
P.E. Nielsen | Valmuevej 91, 7500 Holstebro  | Tlf.: 97424761