Holstebro Y's Men's Club blev chartret den 27. april 1964.

 

Klubben ledes af et præsidium, som for klubåret 2017/18 består af:  

  • Præsident - Kris Hansen - kristen.hansen@skolekom.dk

  • Vicepræsident - Askov Boutrup - askov@boutrup.com

  • Vicepræsident elect - Ole Frandsen - jytteogole.frandsen@gmail.com

  • Sekretær - Henning Vesterbæk - hevest69@gmail.com

  • Skatmester - Arne Tuholt Nielsen - arnetuholt@gmail.com

     

 

 
 

Lidt om klubben

 

Klubbens formål er at yde støtte til filantropiske og sociale hjælpevirksomheder, specielt for ungdommen, at dyrke godt kammeratskab, at være engagerede i religiøse og samfundsmæssige forhold samt opmuntre til retfærdighed.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.
Valg af præsidiemedlemmer skal finde sted inden udgangen af februar måned. Valgbare er klubmedlemmer med mindst tre års anciennitet.
Klubåret går fra den 1. juli til den 30. juni, og det nyvalgte præsidium overtager klubbens ledelse den 1. juli.
Som det fremgår af programmet, afholdes der typisk to møder om måneden. Eksterne foredragsholdere inviteres lejlighedsvis, ligesom der arrangeres virksomhedsbesøg og lignende.
 Endelig holdes også festlige og hyggelige arrangementer med menetter (medlemmernes ægtefæller).         

Støttepolitik

Holstebro Y's Men's Club yder støtte til filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen, herunder KFUM og KFUK og andre værdige organisationer. Støtten kan være i form af penge eller personlig tjeneste.

Relevante projekter fra lokalområdet prioriteres højst, men også internationale projekter kan komme i betragtning. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner og normalt heller ikke til rejseformål.

Ansøgning om støtte skal sendes pr. mail og stiles til den til enhver tid siddende præsident.

  
Link til love 2015
 
Link til udvalg  2017-18
 
Link til 50 års jubilæumsskrift her
Program for foråret 2018
 
10. januar 2018
Internt møde
Toastmaster: Børge Holdgaard
3 minutter: Arne Sørensen

21. januar 2018
International kirkedag
Arrangement og invitation ved
Programudvalget

24. januar 2018
Internt klubmøde
Toastmaster: Carl Nielsen
3 minutter: Bent Christensen

7. februar 2018
Klubmøde med Menetter
Nærmere ved Fest og Tur

21. februar 2018
Internt møde
Præsidievalg
Toastmaster: Henning Leth
3 minutter: Tage Vestergaard

7. marts 2018
Klubmøde med Menetter
Besøg på Politigården kl. 19.
Udvidet mødetid

13. marts 2018
Henning Leth og
Henning Pasgaard besøger
Åskov Y´s Men`s Club kl. 18

21. marts 2018
Internt klubmøde
Toastmaster: Erik Sørensen
3 minutter: Viggo Justesen

4. april 2018
Klubmøde med Menetter
”Åbne døre”
Omtale følger
Udvidet mødetid
Toastmaster: Povl Erik Nielsen
3 minutter: Arnt Hovgaard
 
7. april 2018
Distriktskonference i Holstebro
Invitation og program følger

18. april 2018
Internt møde
Besøg af :
Trehøje Y`s Men`s Club
Toastmaster: Viggo Justesen
3 minutter: Arne Volsgaard

2. maj 2018
Klubmøde med Menetter
Besøg af Arne Nielsen
Omtale følger
Udvidet mødetid
Toastmaster: Gunnar Nielsen
3 minutter: Henning S. Lauritsen

10. – 13. maj 2018
Besøg fra Hinna
Omtale følger

16. maj 2018
Internt klubmøde
Toastmaster: Otto Ø. Kruse
3 minutter: Knud Schriver

30. maj 2018
Internt møde
Generalforsamling
Toastmaster: Vagn Olesen
3 minutter: Carl Nielsen

13. juni 2018
Klubmøde med Menetter
Præsidieoverdragelse
Nærmere ved Fest og Tur
 
P.E. Nielsen | Valmuevej 91, 7500 Holstebro  | Tlf.: 97424761