Holstebro Y's Men's Club blev chartret den 27. april 1964.

 

Klubben ledes af et præsidium, som for klubåret 2016/17 består af:  

  • Præsident - Steen Østerby - steenby@hotmail.com

  • Vicepræsident - Kris Hansen - kristen.hansen@skolekom.dk

  • Vicepræsident elect - Askov Boutrup - askov@boutrup.com

  • Sekretær - Henning Pasgaard - hpasgaard@hotmail.com

  • Skatmester - Arne Tuholt Nielsen - arnetuholt@gmail.com

     

 

 
 

Lidt om klubben

 

Klubbens formål er at yde støtte til filantropiske og sociale hjælpevirksomheder, specielt for ungdommen, at dyrke godt kammeratskab, at være engagerede i religiøse og samfundsmæssige forhold samt opmuntre til retfærdighed.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.
Valg af præsidiemedlemmer skal finde sted inden udgangen af februar måned. Valgbare er klubmedlemmer med mindst tre års anciennitet.
Klubåret går fra den 1. juli til den 30. juni, og det nyvalgte præsidium overtager klubbens ledelse den 1. juli.
Som det fremgår af programmet, afholdes der typisk to møder om måneden. Eksterne foredragsholdere inviteres lejlighedsvis, ligesom der arrangeres virksomhedsbesøg og lignende.
 Endelig holdes også festlige og hyggelige arrangementer med menetter (medlemmernes ægtefæller).         

Støttepolitik

Holstebro Y's Men's Club yder støtte til filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen, herunder KFUM og KFUK og andre værdige organisationer. Støtten kan være i form af penge eller personlig tjeneste.

Relevante projekter fra lokalområdet prioriteres højst, men også internationale projekter kan komme i betragtning. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner og normalt heller ikke til rejseformål.

Ansøgning om støtte skal sendes pr. mail og stiles til den til enhver tid siddende præsident.

  
Link til love 2015
 
Link til udvalg 2016-17
 
Link til indbydelse til regionskonference 2017  her
 

Link til indbydelse til distriktskonference 2017 her

  

Link til 50 års jubilæumsskrift her
Program for foråret 2017

11. januar 2017
Internt klubmøde
Nytårstaffel
Toastmaster: Evald M. Kramer
3 minutter: Erik Pinnerup

15. januar 2017 (søndag)
International kirkedag
Arrangement og invitation
af Programudvalget

25. januar 2017
Internt klubmøde
Toastmaster: Knud Schriver
3 minutter: Otto Ø. Kruse

8. februar 2017
Internt klubmøde med præsidievalg
Toastmaster: Erik Pinnerup
3 minutter: Evald M. Kramer

22. februar 2017
Klubmøde med Menetter
Tema-aften
Nærmere ved Fest- og Turudvalget

8. marts 2017
Virksomhedsbesøg hos West Pack A/S
Vi spiser hjemmefra og mødes kl. 1830,
mødetid er ændret og udvidet.
Nærmere ved Programudvalget

15. marts 2017
Askov Boutrup og Jacob Hornstrup besøger
Sct. Jørgens Y´s Men´s Club

22. marts 2017
Klubmøde med Menetter
Vi mødes til spisning kl.1900
Sjov aften på Hardsyssel Efterskole
Toastmaster: Niels Egon Søndergaard
3 minutter: Hans Jørgen Mose

1. april 2017 (lørdag)
Distriktskonference i Kibæk
Arrangeres af Aaskov Y’s Men’s Club
Nærmere ved distriktet

5. april 2017
Internt klubmøde
Toastmaster: Askil Sloth Bäck
3 minutter: Anders Christensen

19. april 2017
Klubmøde med Menetter
Foredrag med Hans Holmsgaard
”Hvad er et menneske værd …”
Toastmaster: Tage Vestergaard
3 minutter: P. E. Nielsen

3. maj 2017
Internt klubmøde med generalforsamling
Toastmaster: Arne Volsgaard
3 minutter: Askil Sloth Bäck

17. maj 2017
Klubmøde med Menetter
Foredrag med Kris Hansen
”Luther og reformationen …”
Toastmaster: Klaus Johansen
3 minutter: Jacob Hornstrup

31. maj 2017
Internt klubmøde
Toastmaster: Flemming Nyholm
3 minutter: Svend Søgaard

14. juni 2017
Sæsonafslutning med præsidieoverdragelse
Nærmere ved Fest- og Turudvalget

24.-25. juni 2017
Regionskonference i Holstebro
Nærmere ved Regionen
Webmaster: Povl Erik Nielsen  | Tlf.: 97424761