Holstebro Y's Men's Club blev chartret den 27. april 1964.

 

Klubben ledes af et præsidium, som for klubåret 2018/19 består af:  

  • Præsident - Askov Boutrup - askov@boutrup.dk

  • Vicepræsident - Ole Frandsen - jytteogole.frandsen@gmail.com

  • Vicepræsident elect - Erik Pinnerup - gammelby@altiboxmail.dk

  • Sekretær - Henning Vesterbæk - hevest69@gmail.com

  • Skatmester - Arne Volsgaard - kavolsgaard@mail.dk

     

 

 
 

Lidt om klubben

 

Klubbens formål er at yde støtte til filantropiske og sociale hjælpevirksomheder, specielt for ungdommen, at dyrke godt kammeratskab, at være engagerede i religiøse og samfundsmæssige forhold samt opmuntre til retfærdighed.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.
Valg af præsidiemedlemmer skal finde sted inden udgangen af februar måned. Valgbare er klubmedlemmer med mindst tre års anciennitet.
Klubåret går fra den 1. juli til den 30. juni, og det nyvalgte præsidium overtager klubbens ledelse den 1. juli.
Som det fremgår af programmet, afholdes der typisk to møder om måneden. Eksterne foredragsholdere inviteres lejlighedsvis, ligesom der arrangeres virksomhedsbesøg og lignende.
 Endelig holdes også festlige og hyggelige arrangementer med menetter (medlemmernes ægtefæller).         

Støttepolitik

Holstebro Y's Men's Club yder støtte til filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen, herunder KFUM og KFUK og andre værdige organisationer. Støtten kan være i form af penge eller personlig tjeneste.

Relevante projekter fra lokalområdet prioriteres højst, men også internationale projekter kan komme i betragtning. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner og normalt heller ikke til rejseformål.

Ansøgning om støtte skal sendes pr. mail og stiles til den til enhver tid siddende præsident.

 
Link til udvalg 2018-19
 
Link til 50 års jubilæumsskrift her
Program for foråret 2019
9. januar 2019
Internt klubmøde. Godt Nytår
Toastmaster: Arne Tuholt Nielsen
3 minutter: Otto Ø. Kruse

20. januar 2019
International Kirkedag. Nærmere ved Programudvalget
 
23. januar 2019
Internt klubmøde
Toastmaster: Bjarne Olesen
3 minutter: Kai-Oluf Hedegaard

6. februar 2019
Internt klubmøde. Valg til præsidiet
Toastmaster: Kris Hansen
3 minutter: Hans Jørgen Mose

20. februar 2019
Møde med Menetter
Vinterfest
Nærmere ved Fest og Tur

6. marts 2019
Møde med Menetter. Vi skal høre om landbrug i Rumænien
Nærmere ved programudvalget
Toastmaster: Evald M. Kramer
3 minutter: Arne Tuholt Nielsen

20. marts 2019
Internt klubmøde. Vi får besøg fra Vildbjerg
Toastmaster: Kai-Oluf Hedegaard
3 minutter: Bjarne Olesen

27. marts 2019 (onsdag)
Fællesmøde arr: KFUM/K

1. april 2019 (mandag)
Vi besøger Sunds Y`s Men`s Club
Anders Christensen og Tage Vestergaard

3. april 2019
Møde med Menetter. Vi får besøg af en tidligere TV-direktør
Nærmere ved programudvalget
Toastmaster: Niels Egon Søndergaard
3 minutter: Evald M. Kramer

1. maj 2019
Møde med Menetter. ”Når livet slår kolbøtter”
Nærmere ved programudvalget
Toastmaster: Askil Sloth Bäck
3 minutter: Erik Sørensen
Udvidet mødetid

15. maj 2019
Internt klubmøde. Generalforsamling
Udvidet mødetid må forventes!
Toastmaster: Gunnar Nielsen
3 Minutter: Niels E. Søndergaard

12. juni 2019
Klubmøde med Menetter. Præsidieoverdragelse
Nærmere ved Udvalget for Medlemspleje og -udvikling.

15. juni 2019 (lørdag)
Regionskonference i Silkeborg
P.E. Nielsen | Valmuevej 91, 7500 Holstebro  | Tlf.: 97424761