Holstebro Y's Men's Club blev chartret den 27. april 1964.

 

Klubben ledes af et præsidium, som for klubåret 2019/20 består af:  

  • Præsident - Ole Frandsen - jytteogole.frandsen@gmail.com

  • Vicepræsident - Erik Pinnerup - gammelby@altiboxmail.dk 

  • Vicepræsident elect - Flemming Nyholm - edith.flemming.nyholm@gmail.com

  • Sekretær - Evald Kramer - gekramer72@hotmail.com

  • Skatmester - Arne Volsgaard - kavolsgaard@mail.dk

     

 

 
 

Lidt om klubben

 

Klubbens formål er at yde støtte til filantropiske og sociale hjælpevirksomheder, specielt for ungdommen, at dyrke godt kammeratskab, at være engagerede i religiøse og samfundsmæssige forhold samt opmuntre til retfærdighed.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.
Valg af præsidiemedlemmer skal finde sted inden udgangen af februar måned. Valgbare er klubmedlemmer med mindst tre års anciennitet.
Klubåret går fra den 1. juli til den 30. juni, og det nyvalgte præsidium overtager klubbens ledelse den 1. juli.
Som det fremgår af programmet, afholdes der typisk to møder om måneden. Eksterne foredragsholdere inviteres lejlighedsvis, ligesom der arrangeres virksomhedsbesøg og lignende.
 Endelig holdes også festlige og hyggelige arrangementer med menetter (medlemmernes ægtefæller).         

Støttepolitik

Holstebro Y's Men's Club yder støtte til filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen, herunder KFUM og KFUK og andre værdige organisationer. Støtten kan være i form af penge eller personlig tjeneste.

Relevante projekter fra lokalområdet prioriteres højst, men også internationale projekter kan komme i betragtning. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner og normalt heller ikke til rejseformål.

Ansøgning om støtte skal sendes pr. mail og stiles til den til enhver tid siddende præsident.

 
Link til udvalg 2019-20
 
Link til 50 års jubilæumsskrift her
PROGRAM for FORÅRET 2020
 
8. januar 2020
Internt klubmøde
” Opstart på året”
Toastmaster: Bjarne Olesen
3 minutter: Otto Ø Kruse
Mødested: KFUM og KFUK

19. januar 2020
Klubmøde med Menetter
International Kirkedag
Nærmere ved Programudvalg

22. januar 2020
Klubmøde med Menetter
Foredrag ved sognepræst Torben Pedersen, Fonnesbæk
Toastmaster: Niels Egon Søndergaard
3 minutter: Anders Christensen

5. februar 2020
Internt klubmøde
Præsidievalg – fast dagsorden
Toastmaster: Askil Sloth Bäck
3 minutter: Povl Erik Nielsen

19. februar 2020
Klubmøde med Menetter
Vinterfest!!
Nærmere ved Fest og Tur

4. marts 2020
Internt klubmøde
Toastmaster: Tage Vestergaard
3 minutter: Jacob Hornstrup
Niels Egon Søndergaard og Vagn Olesen besøger Fonnesbæk Y’s Men
Vi får besøg fra Præstbjerg Y’ Men

18. marts 2020
Klubmøde med Menetter
Foredrag med Esben Graugaard
Toastmaster: Klaus Johansen
3 minutter: Bjarne Olesen

1. april 2020
Internt klubmøde
Toastmaster: Kai-Oluf Hedegaard
3 minutter: Børge Holdgaard

2. april 2020
Anders Christensen og Henning
Pasgaard besøger Vildbjerg Y’s Men

15. april 2020
Klubmøde med Menetter
Foredrag ved Svend Burchard
Toastmaster: Kris Hansen
3 minutter: Arne Tuholt

29. april 2020
Internt klubmøde
Toastmaster: Carl Nielsen
3 minutter: Henning Pasgaard

13. maj 2020
Klubmøde med Menetter
Marianne Olsgaard fortæller om at bo
10 år i Oman
Toastmaster: Kris Hansen
3 minutter: Vagn Olesen

27. maj 2020
Internt møde
Generalforsamling – fast dagsorden
Toastmaster: Steen Østerby
3 minutter: Bent Christensen

10. juni 2020
Klubmøde med Menetter
Sæsonafslutning
Præsidieoverdragelse
Nærmere ved udvalget

Sort = interne møder
Blåt = møder med Menetter
Rødt = andre relevante aktiviteter
 
 
P.E. Nielsen | Valmuevej 91, 7500 Holstebro  | Tlf.: 97424761