Holstebro Y's Men's Club blev chartret den 27. april 1964.

 

Klubben ledes af et præsidium, som for klubåret 2022/23 består af:  

  • Præsident - Jacob Hornstrup - jhornstrup@hotmail.com

  • Vicepræsident - Askil Sloth Bäck -asbac@vestas.com 

  • Vicepræsident elect - Niels Egon Søndergaard soendergaard@cvx.dk

  • Sekretær - Kai-Oluf Hedegaard - kai-oluf@hotmail.com

  • Skatmester - Henning Pasgaard - hkhp2019@gmail.com

Lidt om klubben

 

Klubbens formål er at yde støtte til filantropiske og sociale hjælpevirksomheder, specielt for ungdommen, at dyrke godt kammeratskab, at være engagerede i religiøse og samfundsmæssige forhold samt opmuntre til retfærdighed.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.
Valg af præsidiemedlemmer skal finde sted inden udgangen af februar måned. Valgbare er klubmedlemmer med mindst tre års anciennitet.
Klubåret går fra den 1. juli til den 30. juni, og det nyvalgte præsidium overtager klubbens ledelse den 1. juli.
Som det fremgår af programmet, afholdes der typisk to møder om måneden. Eksterne foredragsholdere inviteres lejlighedsvis, ligesom der arrangeres virksomhedsbesøg og lignende.
 Endelig holdes også festlige og hyggelige arrangementer med menetter (medlemmernes ægtefæller).         

Støttepolitik

Holstebro Y's Men's Club yder støtte til filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen, herunder KFUM og KFUK og andre værdige organisationer. Støtten kan være i form af penge eller personlig tjeneste.

Relevante projekter fra lokalområdet prioriteres højst, men også internationale projekter kan komme i betragtning. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner og normalt heller ikke til rejseformål.

Ansøgning om støtte skal sendes pr. mail og stiles til den til enhver tid siddende præsident.

 
Link til udvalg 2021-22
 
Link til 50 års jubilæumsskrift her
Program for efterår 2022

Onsdag 24. aug. 2022
Kul på ved gl. programudvalg

Onsdag 7. sep. 2022
Internt møde.
Toastmaster: Kris Hansen
3 minutter: Ole Frandsen

Mandag 19. sep. 2022
Fællesmøde Præstbjerg i
Sørvad Kultur- og idrætscenter
Foredrag ved Jens Frydendal, Tjele
Jysk sprog og lune.

Onsdag 21. sep. 2022 (Start kl. 19:00)
Møde med Menetter
Foredrag ved Jens Kaasgaard
Toastmaster: Arne Volsgaard
3 minutter: P. E. Nielsen

Lørdag og søndag d 1-2 okt.
Kunstmesse i Plexus
Nærmere ved Kunstudvalg

Onsdag 5. okt. 2022
BØF á la ???
Nærmere ved Fest & Tur

Torsdag 6. okt. 2022
Vildbjerg kirke
Foredrag ved Anne Mette Elben
Fra frelserpige til Popsanger
Vildbjerg & Præstbjerg Y`s Men

Onsdag 2. nov. 2022
Internt møde
Toastmaster: Bjarne Olesen
3 minutter: Vagn Olesen

Onsdag 16. nov. 2022
Møde med Menetter
Foredrag ved Poul Grønne
En cykeltur langs den tidligere tyske grænse
Toastmaster: Flemming Nyholm
3 minutter: Kris Hansen

Mandag 21. nov. 2022
Vagn Olesen og Kris Hansen besøger Hedens Y`s Men’s Club

Onsdag 30. nov. 2022
Internt møde.
Besøg fra Ikast egnens Y’s Men
Toastmaster: Tage Vestergaard
3 min: Arne Volsgård

Onsdag 14. dec. 2022
Adventsfest
Nærmere ved Fest og Tur
 
Internt møde: kun for Y’s men
Klubmøde: kun for Y’s men, med program
Møde med menetter er også for seniorer
P.E. Nielsen | Valmuevej 91, 7500 Holstebro  | Tlf.: 97424761 | p.e.nielsen@privat.dk