Holstebro Y's Men's Club blev chartret den 27. april 1964.

 

Klubben ledes af et præsidium, som for klubåret 2019/20 består af:  

  • Præsident - Ole Frandsen - jytteogole.frandsen@gmail.com

  • Vicepræsident - Erik Pinnerup - gammelby@altiboxmail.dk 

  • Vicepræsident elect - Flemming Nyholm - edith.flemming.nyholm@gmail.com

  • Sekretær - Evald Kramer - gekramer72@hotmail.com

  • Skatmester - Arne Volsgaard - kavolsgaard@mail.dk

     

 

 
 

Lidt om klubben

 

Klubbens formål er at yde støtte til filantropiske og sociale hjælpevirksomheder, specielt for ungdommen, at dyrke godt kammeratskab, at være engagerede i religiøse og samfundsmæssige forhold samt opmuntre til retfærdighed.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.
Valg af præsidiemedlemmer skal finde sted inden udgangen af februar måned. Valgbare er klubmedlemmer med mindst tre års anciennitet.
Klubåret går fra den 1. juli til den 30. juni, og det nyvalgte præsidium overtager klubbens ledelse den 1. juli.
Som det fremgår af programmet, afholdes der typisk to møder om måneden. Eksterne foredragsholdere inviteres lejlighedsvis, ligesom der arrangeres virksomhedsbesøg og lignende.
 Endelig holdes også festlige og hyggelige arrangementer med menetter (medlemmernes ægtefæller).         

Støttepolitik

Holstebro Y's Men's Club yder støtte til filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen, herunder KFUM og KFUK og andre værdige organisationer. Støtten kan være i form af penge eller personlig tjeneste.

Relevante projekter fra lokalområdet prioriteres højst, men også internationale projekter kan komme i betragtning. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner og normalt heller ikke til rejseformål.

Ansøgning om støtte skal sendes pr. mail og stiles til den til enhver tid siddende præsident.

 
Link til udvalg 2019-20
 
Link til 50 års jubilæumsskrift her
PROGRAM for EFTERÅRET 2020
 
Onsdag 19.aug. 2020
Kul på i Nybolejren
Nærmere ved det gamle programudvalg:

Torsdag 20. august 2020
Åbningsmøde
Haderup Kulturcenter

Onsdag.02 sep.2020
Internt møde
Generalforsamling
Toastmaster. Mads Borg
3 minutter. Bjarne Olesen

Mandag 7. sep.
Anders Christensen og Henning Pasgaard
besøger Trehøje Ys Men
Kirkecentret.

Onsdag 16. sep.2020
Besøg af Åskov
Klubmøde
Toastmaster. Kai-Oluf Hedegaard
3 minutter. Arne Tuholt Nielsen


Onsdag 30. sep. 2020
Fællesmøde m. menetter
Med Biskop Henrik Stubkjær
Sct. Jørgen klubben arrangerer.
Udvidet mødetid

Onsdag 14. okt 2020 kl 19.00
Virksomhedsbesøg
Vi spiser hjemme og mødes kl 19.00
Nibsbjerg vandcenter på Idomvej.
m. rundvisning
Kaffe på soldaterhjemmet

Onsdag 28. okt. 2020
Bøf A` la ?
Nærmere ved Fest og Tur udvalg

Onsdag 11. nov. 2020
Internt møde
Besøg af DG m.fast program
Toastmaster. Henning Vesterbæk
3 minutter. Askov Boutrup

25 nov. 2020
Klubmøde
Toastmaster. Klavs Johansen
3 minutter Arne Sørensen


Onsdag 09.dec, 2020
Adventsfest
Nærmere v. Fest og Tur
 
 
P.E. Nielsen | Valmuevej 91, 7500 Holstebro  | Tlf.: 97424761