Holstebro Y's Men's Club blev chartret den 27. april 1964.

 

Klubben ledes af et præsidium, som for klubåret 2022/23 består af:  

  • Præsident - Jacob Hornstrup - jhornstrup@hotmail.com

  • Vicepræsident - Askil Sloth Bäck -asbac@vestas.com 

  • Vicepræsident elect - Niels Egon Søndergaard soendergaard@cvx.dk

  • Sekretær - Kai-Oluf Hedegaard - kai-oluf@hotmail.com

  • Skatmester - Henning Pasgaard - hkhp2019@gmail.com

Lidt om klubben

 

Klubbens formål er at yde støtte til filantropiske og sociale hjælpevirksomheder, specielt for ungdommen, at dyrke godt kammeratskab, at være engagerede i religiøse og samfundsmæssige forhold samt opmuntre til retfærdighed.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.
Valg af præsidiemedlemmer skal finde sted inden udgangen af februar måned. Valgbare er klubmedlemmer med mindst tre års anciennitet.
Klubåret går fra den 1. juli til den 30. juni, og det nyvalgte præsidium overtager klubbens ledelse den 1. juli.
Som det fremgår af programmet, afholdes der typisk to møder om måneden. Eksterne foredragsholdere inviteres lejlighedsvis, ligesom der arrangeres virksomhedsbesøg og lignende.
 Endelig holdes også festlige og hyggelige arrangementer med menetter (medlemmernes ægtefæller).         

Støttepolitik

Holstebro Y's Men's Club yder støtte til filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen, herunder KFUM og KFUK og andre værdige organisationer. Støtten kan være i form af penge eller personlig tjeneste.

Relevante projekter fra lokalområdet prioriteres højst, men også internationale projekter kan komme i betragtning. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner og normalt heller ikke til rejseformål.

Ansøgning om støtte skal sendes pr. mail og stiles til den til enhver tid siddende præsident.

 
Link til udvalg 2021-22
 
Link til 50 års jubilæumsskrift her
Program for forår 2023

Onsdag den 11. januar
Internt klubmøde.
Toastmaster: Erik Sørensen
3 minutter: Arne Tuholt

Søndag den 15. januar
International kirkedag
Nærmere ved programudvalget

Onsdag den 25. januar
Klubmøde med menetter
Foredrag ved Lone Hansen
Emne er krigsbørn
Toastmaster: Henning Lauritsen
3 minutter: Viggo Justesen

Onsdag den 8. februar
Internt klubmøde med præsidievalg.
Toastmaster: Bjarne Olesen
3 minutter: Otto Kruse

Onsdag den 15. februar
Arne Volsgård og Mads Borg
Besøger Hardernes Y’s Men’s Club

Onsdag den 22. februar
Klubmøde med menetter
Foredrag ved Lisbeth Filtenborg
Den der ikke lever nu, gør det aldrig, hvad gør du?
Toastmaster: Klaus Johansen
3 minutter: Henning Vesterbæk

Onsdag den 8. marts
Internt klubmøde
Besøg hos Birn Jernstøberi.
Vi mødes hos Birn kl. 18:00

Onsdag den 22. marts
Møde med menetter
En aften med Annette Ejsing om samfundets svageste
Toastmaster: Mads Borg
3 minutter: Carl Nielsen

Lørdag den 25. marts
Distriktskonference med menetter.

Onsdag den 19. april
Møde med menetter.
Vi besøger Asp Plejecenter`
Nærmere orientering senere.

Onsdag den 3. maj
Internt klubmøde
Besøg fra Aulum Y’s Men’s Club
Toastmaster: Arnt Hovgård
3 minutter: Bjarne Olesen

Torsdag den 11. maj
Inspirationsaften, Baunekirkens menighedslokaler, Tjørring

Onsdag den 17. maj
Møde med menetter.
Forårsarrangement.
Nærmere ved fest- og turudvalget

Onsdag den 31. maj
Internt klubmøde med Generalforsamling
Toastmaster: Askov Boutrup
3 minutter: Evald Kramer

Onsdag den 14. juni
Præsidieoverdragelse.
Nærmere ved medlemsudvalget

Weekenden den 16.-18. juni
Area- & Regionskonference
Ringkøbing - Skjern
P.E. Nielsen | Valmuevej 91, 7500 Holstebro  | Tlf.: 97424761 | p.e.nielsen@privat.dk