Holstebro Y's Men's Club blev chartret den 27. april 1964.

 

Klubben ledes af et præsidium, som for klubåret 2021/22 består af:  

  • Præsident - Flemming Nyholm -  edith.flemming.nyholm@gmail.com

  • Vicepræsident - Jacob Hornstrup - jhornstrup@hotmail.com

  • Vicepræsident elect - Askil Sloth Bäck - asbac@vestas.com 

  • Sekretær - Kai-Oluf Hedegaard - kai-oluf@hotmail.com

  • Skatmester - Arne Volsgaard - kavolsgaard@mail.dk

Lidt om klubben

 

Klubbens formål er at yde støtte til filantropiske og sociale hjælpevirksomheder, specielt for ungdommen, at dyrke godt kammeratskab, at være engagerede i religiøse og samfundsmæssige forhold samt opmuntre til retfærdighed.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.
Valg af præsidiemedlemmer skal finde sted inden udgangen af februar måned. Valgbare er klubmedlemmer med mindst tre års anciennitet.
Klubåret går fra den 1. juli til den 30. juni, og det nyvalgte præsidium overtager klubbens ledelse den 1. juli.
Som det fremgår af programmet, afholdes der typisk to møder om måneden. Eksterne foredragsholdere inviteres lejlighedsvis, ligesom der arrangeres virksomhedsbesøg og lignende.
 Endelig holdes også festlige og hyggelige arrangementer med menetter (medlemmernes ægtefæller).         

Støttepolitik

Holstebro Y's Men's Club yder støtte til filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen, herunder KFUM og KFUK og andre værdige organisationer. Støtten kan være i form af penge eller personlig tjeneste.

Relevante projekter fra lokalområdet prioriteres højst, men også internationale projekter kan komme i betragtning. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner og normalt heller ikke til rejseformål.

Ansøgning om støtte skal sendes pr. mail og stiles til den til enhver tid siddende præsident.

 
Link til udvalg 2021-22
 
Link til 50 års jubilæumsskrift her
Program efteråret 2021
 
NB: Se under
opslagstavlen,
om der er
ændringer.
    
Lørdag 7. august
Region DKs generalforsamling, Struer

Torsdag 19. august
Distrikt STORÅs årsmøde
og åbningsmøde i Ørnhøj

Onsdag 25. august
KUL PÅ
ved gl. programudvalg

Onsdag 8. september
Internt møde.
Besøg fra Hedens YMC
Toastmaster: Bent Christensen
3 minutter: Gunnar Nielsen

Onsdag 15. september kl. 17.30
Arnt & Bent besøger
Ikastegnens YMC

Onsdag 22. september
Hardernes YMC inviterer til
fællesmøde i Sognehuset med
Henrik Helms, Viborg Stift.
Invitation følger.

Lørdag/søndag 2. - 3. oktober 
Kunstmesse, Plexus, Idom.

Onsdag 6. oktober
BØF a la ….
ved Fest & Tur

Onsdag 3. november
Møde m. menetter: Advokaterne
Niels Bjerre & Jeppe Ravn: Arv,
fremtidsfuldmagt, testamente m.v.
Toastmaster: Henning Pasgaard
3 minutter.: Carl Nielsen

Onsdag 17. november
Internt møde. Besøg af DG ++
Toastmaster: Erik Sørensen
3 minutter: Viggo Justesen

Onsdag 1. december
Klubmøde: Læge Jens Chr. Jensen:
“Hvorfor går mænd ikke til læge?”
Toastmaster: Børge Holdgaard
3 min: Henning Lauritsen

Torsdag 9. december
Julekoncert. Ved koncertudvalget.

Onsdag 15. december
Adventsfest
Nærmere v. Fest og Tur

Internt møde: kun for Y’s men
Klubmøde: kun for Y’s men, med program
Møde med menetter er også for seniorer
P.E. Nielsen | Valmuevej 91, 7500 Holstebro  | Tlf.: 97424761 | p.e.nielsen@privat.dk