Holstebro Y's Men's Club blev chartret den 27. april 1964.

 

Klubben ledes af et præsidium, som for klubåret 2020/21 består af:  

  • Præsident - Erik Pinnerup - gammelby@altiboxmail.dk

  • Vicepræsident - Flemming Nyholm - edith.flemming.nyholm@gmail.com

  • Vicepræsident elect - Jacob Hornstrup - jhornstrup@hotmail.com

  • Sekretær - Evald Kramer - gekramer72@hotmail.com

  • Skatmester - Arne Volsgaard - kavolsgaard@mail.dk

     

 

 
 

Lidt om klubben

 

Klubbens formål er at yde støtte til filantropiske og sociale hjælpevirksomheder, specielt for ungdommen, at dyrke godt kammeratskab, at være engagerede i religiøse og samfundsmæssige forhold samt opmuntre til retfærdighed.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.
Valg af præsidiemedlemmer skal finde sted inden udgangen af februar måned. Valgbare er klubmedlemmer med mindst tre års anciennitet.
Klubåret går fra den 1. juli til den 30. juni, og det nyvalgte præsidium overtager klubbens ledelse den 1. juli.
Som det fremgår af programmet, afholdes der typisk to møder om måneden. Eksterne foredragsholdere inviteres lejlighedsvis, ligesom der arrangeres virksomhedsbesøg og lignende.
 Endelig holdes også festlige og hyggelige arrangementer med menetter (medlemmernes ægtefæller).         

Støttepolitik

Holstebro Y's Men's Club yder støtte til filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen, herunder KFUM og KFUK og andre værdige organisationer. Støtten kan være i form af penge eller personlig tjeneste.

Relevante projekter fra lokalområdet prioriteres højst, men også internationale projekter kan komme i betragtning. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner og normalt heller ikke til rejseformål.

Ansøgning om støtte skal sendes pr. mail og stiles til den til enhver tid siddende præsident.

 
Link til udvalg 2020-21
 
Link til 50 års jubilæumsskrift her
Program foråret 2021
 
NB: Se under
opslagstavlen,
om der er
ændringer.
    
Onsdag 13. januar 2021            
Internt møde. Nytårskur              
3. minutter: Henning Vesterbæk 
Toastmaster: Askov Boutrup       

Søndag 17. januar 2021
International kirkedag.
Nærmere ved programudvalget

Onsdag 27. januar 2021
Møde m. Menetter
Poul Grønne, Viborg, fortæller om en
cykeltur langs den gamle østtyske grænse.
3. minutter: Arne Sørensen
Toastmaster: Klaus Johansen

Mandag 1. februar 2021
Henning Pasgaard og Anders Christensen besøger
Præstbjerg Y’s Men’s Club

Onsdag 10. februar 2021
Internt møde m. præsidievalg.
3. minutter: Otto Kruse
Toastmaster Arne Sørensen:

Onsdag 24. februar 2021
Vinter arrangement v. Fest og Tur

Onsdag 10. marts 2021
Besøg af DG Niels Hansen
3. minutter: Anders Christensen
Toastmaster: Arne Sørensen

Onsdag 24. marts 2021
Møde m. Menetter
Sognepræst ved Saltum Kirke
Christian Gram Schjoldager
Hvorfor er Præsten med i krig.
3. minutter: P. E. Nielsen
Toastmaster: Mads Borg

Onsdag 7. april 2021
Internt møde.
3. minutter: Askil Sloth Bäck
Toastmaster: Niels Egon Søndergaard

Lørdag 17. april 2021
Distriktskonference i Aulum

Onsdag 21. april 2021
Klubmøde
3. minutter: Bjarne Olesen
Toastmaster: Tage Vestergaard

Onsdag 5. maj 2021
Møde med Menetter
Lone Hansen Viborg, Fortæller levende om en af besættelsestidens tabuemner: Krigsbørn.
3. minutter: Henning Pasgaard
Toastmaster: Klaus Johansen

Onsdag 19. maj 2021
Internt møde
3. minutter: Niels Egon Søndergaard
Toastmaster: Arnt Hovgaard

Onsdag 2. juni 2021
Generalforsamling
3. minutter: Vagn Olesen
Toastmaster: Henning S. Lauridsen

Onsdag 16. juni 2021
Præsidieoverdragelse
 
Sort = interne møder
Blåt = møder med Menetter
Rødt = andre relevante aktiviteter
 
Mødedatoer efterår 2021
18. august
25.august
8. september
22.september
2.-3. oktober
6. oktober
3.november
17.november
1. december
15. december
P.E. Nielsen | Valmuevej 91, 7500 Holstebro  | Tlf.: 97424761 | p.e.nielsen@privat.dk