Holstebro Y's Men's Club blev chartret den 27. april 1964.

 

Klubben ledes af et præsidium, som for klubåret 2017/18 består af:  

  • Præsident - Askov Boutrup - askov@boutrup.dk

  • Vicepræsident - Ole Frandsen - jytteogole.frandsen@gmail.com

  • Vicepræsident elect - Erik Pinnerup - gammelby@altiboxmail.dk

  • Sekretær - Henning Vesterbæk - hevest69@gmail.com

  • Skatmester - Arne Volsgaard - kavolsgaard@mail.dk

     

 

 
 

Lidt om klubben

 

Klubbens formål er at yde støtte til filantropiske og sociale hjælpevirksomheder, specielt for ungdommen, at dyrke godt kammeratskab, at være engagerede i religiøse og samfundsmæssige forhold samt opmuntre til retfærdighed.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.
Valg af præsidiemedlemmer skal finde sted inden udgangen af februar måned. Valgbare er klubmedlemmer med mindst tre års anciennitet.
Klubåret går fra den 1. juli til den 30. juni, og det nyvalgte præsidium overtager klubbens ledelse den 1. juli.
Som det fremgår af programmet, afholdes der typisk to møder om måneden. Eksterne foredragsholdere inviteres lejlighedsvis, ligesom der arrangeres virksomhedsbesøg og lignende.
 Endelig holdes også festlige og hyggelige arrangementer med menetter (medlemmernes ægtefæller).         

Støttepolitik

Holstebro Y's Men's Club yder støtte til filantropiske og sociale organisationer, fortrinsvis for ungdommen, herunder KFUM og KFUK og andre værdige organisationer. Støtten kan være i form af penge eller personlig tjeneste.

Relevante projekter fra lokalområdet prioriteres højst, men også internationale projekter kan komme i betragtning. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner og normalt heller ikke til rejseformål.

Ansøgning om støtte skal sendes pr. mail og stiles til den til enhver tid siddende præsident.

  
Link til love 2015
 
Link til udvalg  2017-18
 
Link til 50 års jubilæumsskrift her
Program for efteråret 2018
16. august 2018
Åbningsmøde med menetter i
VIA, Holstebro, kl. 19.00
Indbydelse og program udsendes.
22. august 2018
"KUL PÅ" med menetter
Sted: Nybolejren
Afgående programudvalg udsender invitation.
5. september 2018
Internt klubmøde
Udvalgs-overdragelse
Toastmaster: Henning Leth
3 minutter: Mads Borg
19. september 2018
Internt klubmøde
Besøg fra Harderne
Toastmaster: Anders Christensen
3 minutter: Kris Hansen
24. september 2018 (MANDAG)
Fællesmøde
Foredrag: Læger uden grænser
Arrangør; Præstbjerg
Indbydelse udsendes
1. oktober 2018
Flemming Nyholm og
Henning S. Lauritsen besøger
Herning Y's Men's Club
10. oktober 2018
"Bøg á la" med menetter
Fest og Tur arrangerer
Invitation udsendes
Udvidet mødetid
31. oktober 2018
Internt klubmøde
Toastmaster: Arne Sørensen
3 minutter: Klaus Johansen
14. november 2018
Klubmøde med menetter
Anna Helene Jensen: "En vandring fra Skagen til Kruså med barnevogn"
Toastmaster: Hans Jørgen Mose
3 minutter: Henning Vesterbæk
Udvidet mødetid
28. november 2018
Internt klubmøde
Besøg af DG Arne Jørgensen
Toastmaster: Mads Borg
3 minutter: Henning Leth
12. december 2018
Klubmøde med menetter
Advents-arrangement
Fest og Tur udsender invitation
 
Sort farve: Interne møder
Blå farve: Møder med menetter
Rød farve: Andre relevante aktiviteter 
 
 
 
P.E. Nielsen | Valmuevej 91, 7500 Holstebro  | Tlf.: 97424761